«Буча: розстріл на Києво-Мироцькій». Прем’єра розслідування про вбивство волонтерів російськими військовими

«Буча: розстріл на Києво-Мироцькій». Прем’єра розслідування про вбивство волонтерів російськими військовими

3 бер. 2023

У суботу, 4 березня, о 20:00 відбудеться прем’єра розслідування Суспільного «Буча: розстріл на Києво-Мироцькій» про розстріл російськими військовими молодих волонтерів, які відвозили допомогу в притулок для тварин у Бучанському районі на Київщині, — на ютуб-каналі Суспільне Новини. Доступні субтитри англійською. 

У розслідуванні йдеться про Настю Яланську, Максима Кузьменка і Сергія Устименка — трьох друзів, які 4 березня вирушили з-під Києва, щоб завезти допомогу в притулок для тварин в Забуччі, а також відвідати батьків одного з волонтерів. Вони стають жертвами російських військових у Бучі, на вулиці Києво-Мироцькій. Максим загинув від пострілу в голову, Настю і Сергія розстріляли, коли вони намагались втекти.

Журналісти встановили російських воєнних злочинців, імовірно причетних до розстрілу п’яти людей, четверо з яких загинули. Серед них — волонтери та місцеві жителі. У розслідуванні похвилинно відтворено події 4 березня 2022 року, також встановлено командира підрозділу, якого нагородили потім званням «герой росії». 

«Росіяни почали розстрілювати мирне населення, фактично, одразу, як тільки зайшли у Бучу. Вони не розбиралися — перед ними цивільні чи військові, і це вкотре підтверджує їхні наміри просто знищувати українців. Зранку 4 березня на Києво-Мироцькій вбили чотирьох людей і поранили ще, як мінімум, одну людину. Розслідувати ці воєнні злочини було б  дуже важко, якби ми не отримали фрагмент відео з камери спостереження, що зафіксувала перших росіян, які пройшли вулицею незадовго до вбивств», — зазначила Ганна Калаур, журналістка-розслідувачка Суспільного та авторка фільму. 

Журналісти отримали від анонімного джерела відео з камер спостереження та встановили причетних до розстрілу росіян. Ганна Калаур розповіла, що шансів вийти не на тих людей було більше, аніж шансів встановити, хто там був насправді, — окрім зображень, у розслідувачів не було нічого.

Однак перебравши багато варіантів, журналісти знайшли одного російського військового, якого зафіксувала камера, зв’язалися з ним і від нього дізналися про інших. Сформувавши кілька легенд, вдалося встановити не лише підрозділ, військовослужбовці з якого можуть бути причетні до розстрілу, але й командира, нагородженого званням «герой росії». Зібрані докази журналісти передають слідчим. Розслідувачі Суспільного впевнені, що знайшли саме тих, хто був на Києво-Мироцькій 4 березня 2022 року, та передали матеріали правоохоронцям.

Читайте також: Фільм-розслідування «Буча 22» — на телеекранах Польщі, Литви та Грузії

«В боротьбі з російським агресором українці стають одним фронтом. Об‘єднання зусиль журналістів та правоохоронців у розслідуванні й фіксації воєнних злочинів є надважливим. За моїми оцінками, ця співпраця є недостатньою. Журналісти потребують доступу до більшої кількості зібраних правоохоронцями доказів, щоб стати корисними для слідства, а слідчі, своєю чергою, повинні бути ще більше зацікавлені у допомозі журналістів. Ми співпрацювали зі слідством у всіх наших розслідуваннях воєнних злочинів. Цього разу ми передамо слідчим інформацію про встановлених осіб, а також про деталі злочину, вкажемо на свідків, які впізнали російських військових. Вважаю, що важливим доказом стануть і наші дзвінки в росію, і та інформація, яку ми в цих дзвінках з‘ясували», — зазначила Інна Білецька, шеф-редакторка редакції розслідування Суспільного. 

«Кожен з героїв унікальний, їхні історії особливі, тому кожен має свою музичну “тему”. Працюючи над монтажем і проводячи з ними дуже багато часу, мимоволі переймаєшся їхніми долями. Складається враження, наче ти давно і добре знаєш цих людей, тому у саундтреку до фільму я намагався підкреслити переживання героїв. Від любові до своїх дітей і теплоти спогадів про їхні сповнені прагнень і планів життя, до трагізму і невимовної туги, коли мова заходить про той трагічний день і приходить усвідомлення того, що усім цим планам ніколи не судилося здійснитись», — підкреслив Олександр Стратонов, режисер монтажу, композитор та автор графіки фільму. 

Документальний фільм «Буча: розстріл на Києво-Мироцькій» незабаром також покажуть у межах цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом» та інформаційний міжрегіональний проєкт «Суспільне. Спротив».

Над фільмом працювали: 

  • авторка — журналістка Анна Калаур;
  • редактори — Інна Білецька, Алла Садовник; 
  • режисер монтажу, композитор, автор графіки — Олександр Стратонов;
  • Операторка-постановниця — Світлана Коваль;
  • Режисер-консультант — Владислав Васильченко.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали ПершийСуспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське РадіоРадіо ПроміньРадіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Bucha: Final Destination. The premiere of the investigation into the murder of volunteers by the Russian military

On Saturday, 4 March, at 20:00, Suspilne News YouTube channel will premiere its investigation Bucha: Final Destination about the shooting by the Russian military of three young volunteers who were delivering aid to an animal shelter in Bucha district of Kyiv region. English subtitles are available.

The investigation focuses on Nastiia Yalanska, Maksym Kuzmenko and Serhii Ustymenko, three friends who left Kyiv on 4 March to deliver aid to an animal shelter in Zabuchchia and to visit the parents of one of the volunteers. They became victims of the Russian military in Bucha, on Kyievo-Myrotska Street. Maksym was shot in the head, Nastia and Serhii were shot while trying to escape.

The journalists identified Russian war criminals allegedly involved in the shooting of five people, four of whom died. Among them were volunteers and local residents. The investigation recreated the events of 4 March 2022, minute by minute, and identified the unit commander, who was later awarded the title of Hero of the Russia Federation.

“The Russians started shooting civilians as soon as they entered Bucha. They did not distinguish between civilians and military, and this once again confirms their intentions to simply kill Ukrainians. On the morning of 4 March, four people were killed and at least one other person was injured on Kyievo-Myrotska Street. It would have been very difficult to investigate these war crimes if we had not received a fragment of video from a surveillance camera that captured the first Russians walking down the street shortly before the killings,” Hanna Kalaur, an investigative journalist at Suspilne and author of the film, said.

The journalists received surveillance video from an anonymous source and identified the Russians involved in the shooting. Hanna Kalaur said that there were more chances of finding the wrong people than there were chances of identifying who was actually there – the investigators had nothing but images.

However, after going through many options, the journalists found one Russian soldier who was captured by the camera, contacted him, and from him learned about the others. Having formed several legends, they managed to identify not only the unit whose soldiers could be involved in the shooting, but also the commander, who was awarded the title of Hero of the Russian Federation. The journalists handed over the evidence to the investigators. The Suspilne investigators are confident that they have found exactly those who were on Kyievo-Myrotska Street on 4 March 2022, and have handed over the materials to law enforcement officials.

Read also: Investigative film Bucha 22 on TV screens in Poland, Lithuania and Georgia

“In the fight against the Russian aggressor, Ukrainians are becoming one front. Combining the efforts of journalists and law enforcement officers in investigating and recording war crimes is crucial. In my opinion, this cooperation is insufficient. Journalists need access to more evidence collected by law enforcement to be useful to the investigation, and investigators, in turn, should be even more interested in helping journalists. We have cooperated with the authorities in all of our war crimes investigations. This time, we will provide the investigators with information about the identified persons and details of the crime, as well as witnesses who have identified the Russian military. I believe that our calls to Russia and the information we found out in these calls will be important evidence,” Inna Biletska, Editor-in-Chief of the Investigative Department of Suspilne, said.

“Each of the characters is unique, their stories are special, so each has its own musical theme. When you work on editing and spend a lot of time with them, you unwittingly become concerned about their fates. It seems as if you have known these people for a long time, so I tried to emphasize the feelings of the characters in the soundtrack. From love for their children and warm memories of their life full of aspirations and plans, to tragedy and indescribable longing when it comes to that tragic day and the realization that all these plans were never destined to come true,” Oleksandr Stratonov, the film’s Editor, Composer and Graphics Designer, said.

The documentary Bucha: Final Destination will soon also be shown as part of the round-the-clock information marathon United News #UArazom and the interregional information project Suspilne. Sprotyv (Suspilne. Resistance).

The film was created by:

  • Author - journalist Anna Kalaur;
  • Editors - Inna Biletska, Alla Sadovnyk;
  • Picture Editor, Composer, Graphic Designer - Oleksandr Stratonov;
  • Director of Photography - Svitlana Koval;
  • Consulting Director - Vladyslav Vasylchenko.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide PershyiSuspilne Kultura TV channels, Suspilne News satellite TV channel and Ukrainian RadioRadio ProminRadio Kultura radio stations, as well as 24 regional broadcasters. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms